čestný list

Česť VaV

Od svojho založenia spoločnosť berie výskum a vývoj ako hybnú silu svojho rozvoja. Centrum výskumu a vývoja získalo 3 patenty na vynálezy a 10 patentov na úžitkové vzory

Podnik bol hodnotený Výborom pre rozvoj a reformy vo Weifangu ako Weifang Engineering Laboratory a schválený provinčným výborom Shandong Komunistickej strany Číny a ministerstvom vedy a techniky v provincii Shandong na zriadenie akademickej pracovnej stanice, ktorá bola ocenená pokrokové jednotky, ceny za vedecké a technologické inovácie a ceny za priemyselné vstupy, ktoré udelila ľudová vláda mesta Yangkou.

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q