Vynález Patent

Vynález Patent

Patent na 3 položky vynálezu: spôsob prípravy dibutylsukcinátu z manioku, proces biokonverzie tapiokových surovín na prípravu kyseliny jantárovej a spôsob prípravy dibutylsukcinátu.

Patenty na úžitkové vzory

Spoločnosť má deväť patentov na úžitkové vzory, medzi ktoré patrí napríklad polykondenzačné zariadenie proti upchávaniu na výrobu PBS, vežové zariadenie na výrobu BDO z kyseliny jantárovej na biologickej báze, odbúrateľné zariadenie na granuláciu plastov, kondenzačné zariadenie na výrobu PBS polyesteru odparovacie zariadenie na zabránenie zanášania kyseliny jantárovej na biologickej báze, zariadenie na extrakciu ľahkých zložiek z -butyrolaktónových produktov, jednotka svetelnej veže na výrobu BDO biotechnologiou na báze biotechnológie, odfarbovacia kolóna na výrobu kyseliny jantárovej biologickou metódou a reflux tanková jednotka na výrobu tetrahydrofuránu.